MGT-208

VÁCH : Inox bóng mờ, laminate vân gỗ

TRẦN : inox bóng, đèn LED.

Tay vịn : loại hộp, Inox bóng mờ

SÀN : đá Granite trắng. Marble.